Analiza i rekonstrukcja zdarzeń drogowych (wypadki, kolizje)

Analiza i rekonstrukcja zdarzeń drogowych (wypadki, kolizje):

(…) Jednym z najbardziej wiarygodnych programów, który służy do symulacji ruchu oraz zderzeń pojazdów samochodowych jest program V-SIM 4.0. Ruch i zderzenia pojazdów odbywają się zgodnie z zasadami dynamiki w przestrzeni trójwymiarowej (3D) z uwzględnieniem opisu złożonego niejednorodnego środowiska ruchu.

 

Copyright © 2021 Sebacars. All Rights Reserved.

Realizacja projektu: Nanotechnic

    Zapraszamy na naszą drugą stronę dotyczącą zarządzania nieruchomościami

    www.scnieruchomosci.pl