Blog

Agata Łukaszewicz

2018-04-16

 

RUCH DROGOWY. Za szybką jazdę, np. do szpitala, nie będzie już groziło zatrzymanie uprawnień do prowadzenia auta.

Kierowca, który przekroczy dozwoloną prędkość o 50 km/h lub więcej na obszarze zabudowanym, może nie stracić prawa jazdy, gdy stan wyższej konieczności sprawił, że złamał przepisy. O tym zdecyduje policjant. Jego decyzję zweryfikuje starosta. Tak wynika z uchwalonej w czwartek wieczorem przez Sejm nowelizacji Prawa o ruchu drogowym.

Piotr Szymaniak

2018-02-05

 

Ministerstwo Infrastruktury rezygnuje z koncepcji tworzenia Centrów Badań Transportowego Dozoru Technicznego. – Zgodnie z przyjętymi założeniami nowe zadania z zakresu przeprowadzania badań technicznych pojazdów dyrektor TDT będzie wykonywał w ramach komercyjnych stacji kontroli pojazdów. Ma to na celu zapewnienie szerszej dostępności obywateli do badań technicznych będących w kompetencji dyrektora TDT – informuje Szymon Huptyś, rzecznik prasowy resortu.

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Szczecinie
z dnia 21 czerwca 2006 r.
I SA/Sz 80/06

Teza

Gdyby strona nie dołączyła opinii rzeczoznawcy samochodowego do zgłoszenia celnego, to organ celny mógłby powołać w sprawie biegłego rzeczoznawcę samochodowego, który wyceniłby sprowadzony pojazd i wówczas, ta opinia stanowiłaby dowód w sprawie, który umożliwiłby organowi celnemu ustalenie wartości celnej sprowadzonego przez stronę towaru. Natomiast późniejsze, tj. po dacie dokonania odprawy celnej towaru, kwestionowanie przez stronę wydanej przez "niejako" jej rzeczoznawcę opinii, nie może odnieść oczekiwanego efektu w postaci odrzucenia tej opinii, jako dowodu w sprawie, gdyż organ celny po dacie dokonania odprawy celnej nie miałby żadnej możliwości ustalenia stanu sprowadzonego pojazdu na dzień jego wprowadzenia na polski obszar celny, tym bardziej, że strona dokonała nakładów na ten pojazd, po jego wprowadzeniu na polski obszar celny.

Copyright © 2021 Sebacars. All Rights Reserved.

Realizacja projektu: Nanotechnic

    Zapraszamy na naszą drugą stronę dotyczącą zarządzania nieruchomościami

    www.scnieruchomosci.pl